Kada kod logopeda

"Moje dete ne govori", "Ne zna još uvek da izgovori R, a ima 3 godine", "Počelo je da muca", "Moje dete još uvek pogrešno čita. Upomoć!"


Mnogi roditelji se pitaju kada, kako i koje reči njihovo dete treba da izgovara. Naime, tokom govorno-jezičkog razvoja uočava se ponekad "pogrešan" izgovor, "zapinjanje" u govoru ili "gutanje" reči jer govor tada postaje vrlo nerazumljiv. Pročitajte kako treba da se razvijaju govorno - jezičke sposobnosti kod dece, šta je dopušteno u određenom uzrastu, a šta više nije. Saznajte kada treba da se čuje "prva reč" a kada rečenica i kojim aktivnostima možete da stimulišete govor i jezik deteta.Navodimo niz okvirnih smernica po uzrastima da biste znali šta da očekujete.


+ Od rođenja do 2. godine


 • dete treba podsticati da proizvodi samoglasnike, tj. da proizvodi konsonante i vokale te da ih spaja; tako dobijamo "m" i "a" - "ma"; "t" i "a" - "ta";"p" i "a" - "pa"
 • treba podsticati pokušaje uspostavljanja kontakta očima koji je povezan s govorom, zatim i oponašanje vokalizacije koristeći se različitim uzorcima i emfrazama (npr. povisimo ton glasa da naglasimo pitanje)
 • treba oponašati smeh deteta i facijalnu ekspresiju (izraze lica)
 • treba učiti svoje dete da oponaša akcije uključujući pljeskanje rukama, stiskanje usana kao da dajemo poljupce
 • govoriti detetu kada ga kupamo, hranimo i ooblačimo šta radimo, kuda ćemo ići, šta ćemo raditi kada dođemo na to mesto i koga i šta ćemo videti
 • prepoznavati boje
 • prebrojiti neke predmete
 • treba se koristiti gestovima kao da mašemo "pa - pa"
 • treba podsticati onomatopeje kao npr. izgovoriti "vau - vau" i pokazati sliku psa, "mijau" i pokazati sliku mačke, tj. raditi na audiovizualnoj percepciji (glas - oko)
 • podsticati pokušaj komunikacije
 • treba puno čitati detetu jer ponekad samo čitanje jednostavno opisuje slike koje se nalaze u knjizi (slikovnici) tako da te slike prate pisane riječi, treba izabrati knjige koje su pune boja sa što većim slikama te koje nemaju previše detalja. Treba pitati dete "Šta je ovo?" te ga podsticati da imenuje i pokazuje poznate stvari u knjizi.


+ Od 2. do 4. godine


 • potrebno je koristiti "dobar govor" koji je čist i razgovetan jer tako služimo detetu kao model
 • treba ponoviti to što je vaše dete reklo, tako da ono shvati da ste ga razumeli, paziti na ono što je dete izgovorilo, npr. "Želiš li sok?", "Imam sok.", "Želiš li sok od jabuke?", "Imam sok od jabuke?"
 • koristiti "baby talk" samo onda kada treba preneti poruku da se nešto radi i ako je reč popraćena i onom za odrasle, npr. "Mi ćemo sada da večeramo. Hoćeš i ti da ručkaš?"
 • napraviti malu svešćicu s poznatim i najdražim rečima i popratiti ih izrezanim slikama te ih grupirati u kategorije kao što su stvari koje se odnose na jelo, neke aktivnosti, životinje
 • treba se malo i šaliti, tj. biti kreativan i npr. zalepiti sliku psa i ispod zalepiti točak bicikla i pitati šta ne valja sa slikom, može li se popraviti, treba prebrojiti predmete ili bića vidljive na slici
 • treba pomoći detetu da razume i da može da pita, treba se igrati igre "da" i "ne" i pitati dete "Jesi ti dečak?", "Jesi ti Marko?", "Mogu li svinje da lete?", treba podsticati dete da stvara svoja pitanja kako bi pokušalo da vas prevari
 • pitati dete pitanja koja zahtevaju izbor, npr. "Da li želiš jabuku ili breskvu?", "Hoćeš da obučeš tvoju crvenu ili plavu košulju?"
 • za bogaćenje rečnika: dete treba da uči da imenuje delova tela i prepozna šta se radi s određenim delom, npr. "To je moj nos. Njime mogu da mirišem cveće, kolače, kokice i sapun."
 • pevati jednostavne pesmice i recitovati ih tako da se oseti ritam i uzorak govora
 • treba naučiti svoje dete da smešta poznate stvari u kategorije, tada dete treba da izdvoji neku stvar i da kaže njen naziv i kako se upotrebljava, npr. "To je moja lopta. Ja s njom igram fudbal."
 • pokazivati i opisivati fotografije poznatih ljudi i mesta+ Od 4. do 6. godine


 • kada vaše dete počinje razgovor posvetite mu punu pažnju
 • pazite da imate pažnju deteta pre nego što progovorite
 • podstaknite sve pokušaje da se govori, pokažite da razumete reč ili rečenicu
 • zastanite posle govora jer tako dete ima priliku da nastavi konverzaciju
 • za bogaćenje rečnika: predstaviti novu reč uz objašnjenje značenja ili je upotrebiti u kontekstu koji je lakše razumljiv
 • razgovarati o vremenskim i prostornim odnosima: prvi, srednji, zadnji, levo, desno i o opozicijama: gore - dole, upaljeno - ugašeno.
 • raditi na oblikovanju i objašnjavanju kategorija, prepoznati predmete koji ne pripadaju grupi sličnih kategorija, npr. cipela ne pripada kategoriji jabuka jer se ne može jesti, nije okrugla i nije voće, time detetu objašnjavamo dve suprotnosti pa ono može reći zašto ne pripadaju istoj kategoriji
 • pomoći detetu da prati dve ili tri naredbe, npr. "Idi u sobu i donesi mi svoju knjigu."
 • podsticati dete da samo daje naredbe i da ih sledi, npr. tako da vam ono objašnjava kako se gradi toranj od lego kockica
 • igrati se porodice objašnjavajući uloge pretvaranjem da ste vi dete, razgovarati o stanovanju, kući, o sobama i njihovoj nameni
 • televizija ponekad može biti korisna, tj. dok dete gleda televiziju treba ga navesti da pokuša da pogodi šta bi moglo da se dogodi, razgovarati o likovima u filmu, seriji, jesu li srećni ili tužni, tražiti da vam prepriča šta se dogodilo, možete čak i odglumiti celu scenu i izmisliti drugačiji kraj
 • koristiti dnevne aktivnosti, npr. u kuhinji dete treba podsticati da imenuje stvari koje koristimo i to činiti i u drugim prostorijama, razgovarati o jelu u tanjuru, boji, ukusu, otkuda hrana dolazi, je li zdrava, šta dete voli da jede, a šta ne, ko će pospremiti npr. sto nakon jela, naglašavati i aktivnosti, npr. postaviti sto, staviti salvete i pritom prepoznati, npr. "To je moja salveta.", "To je tatina, a to mamina."
 • kada se odlazi u kupovinu, razgovarati o tome šta će da se kupi, šta će s tim da se radi, koliko nam čega treba, razgovarati sa detetom o veličini nečega (malo - veliko), obliku (dugo, okruglo, četvrtasto) i o težini (teško - lagano)Roditeljske nedoumice

Bilo da je reč o nedovoljno razvijenom govoru, mucanju, poteškoćama pri čitanju, pisanju ili izgovoru, roditelji i osobe s kojima je dijete u svakodnevnom kontaktu (učitelji, odgojitelji) često ne znaju kada treba potražiti pomoć logopeda.


Prema lestvici razvoja govora, prva poteškoća nastupa u obliku nedovoljno razvijenog govora pa je najčešće pitanje: "Zašto moje dete ne govori?" Kada primete da se dete, inače urednog razvoja, premalo, pogrešno ili teže verbalno izražava u odnosu na vršnjake, roditelji se neretko uspaniče.


Roditelji dece kod koje je dijagnosticiran nedovoljno razvijen govor vrlo rano primećuju govorne sposobnosti svog deteta, što se često pripisuje tvrdoglavosti, lenjosti ili genetskom nasleđu.

Kada dete napuni tri godine i krene u vrtić, a roditelji dobiju priliku da uporede govor svog deteta s govorom vršnjaka, postaju svesni da im dete ima problem. Tada je najbolje zatražiti savet logopeda. Važno je što pre krenuti sa savetovanjem ili čak terapijom, jer je dete često već u toj dobi dovoljno svesno da se razlikuje od vršnjaka. Sluša, ali ne razume ili želi da odgovori, ali mu je izgovor iskrivljen i nerazumljiv pa se često događa da ga okolina ne razume. A roditelji se toliko naviknu na govor deteta da odgovarajući na pitanja počnu da nesvesno podržavaju iskrivljen način govora. Upravo zato se dete može osećati nesrećno, ljuto, frustrirano, ređe priča, a u komunikaciji počinje da se oslanja na gestove.


Kako bi se što bolje stimulisala detetova govorna komunikacija, važno je da uz logopeda u terapiji aktivno učestvuju i roditelji ili učitelji (nastavnici). Uloga roditelja neizmerno je važna jer upravo oni sa detetom provode najviše vremena. Već od prvih meseci treba pažljivo slušati svoje dete jer nam već u tom dobu može saopštiti mnogo o sebi. U igri glasovima dete vrlo često dolazi i do naprednijih reči kombinacijom slogova "mamama" ili "tatata", što roditelji često protumače kao "gle, reklo je mama ili tata!". Ta je prva reč važna jer se često naziva i prva progovorena reč, ali samo ako ima značenje. Do osmog meseca dete treba da reaguje na glasove, da izgovara nekoliko slogova, da ispušta glasove kada mu se govori, treba da prođe fazu vokalizacije i gukanja. U uzrastu od 21 meseca treba da izgovara barem osam reči sa značenjem, oponaša zvuk koji čuje, imenuje i pokazuje jednu ili dve slike i rečima traži da jede i pije. Kad dete postane sposobno da izgovara veći broj reči sa određenim značenjem, počinje da shvata da se dve reči u govoru mogu povezivati ("mama, daj", "mama, vode"). Tako dete počinje da se služi jednostavnom rečenicom koja u početku nije potpuna, ali je dovoljno jasna i za okolinu razumljiva.


Na šta treba paziti

Tokom prve dve godine treba stimulisati dete da izgovara samoglasnike i na kombinacije suglasnika i samoglasnika u govoru (ma-ma, ta-ta, ba-ba, pa-pa). Deci od druge do četvrte godine treba se obraćati jasnim i jednostavnim rečenicama, ali i nadograđivati i proširivati ono što su rekla ("Idemo baki.", "Da, idemo baki."). Važno je postupno proširivati rečnik i dati im mogućnost da što više prepričavaju događaje toga ili proteklog dana. Tako i roditelji mogu uticati na postupan razvoj govora svog deteta.


Deca između tri i tri i po godine moraju ispravno izgovarati glasove p, b, t, d, k, g, m, n, j, f, v, h, l, a, e, i, o, u, dok se glasovi s, z, c, š, ž, č, ć, dž, đ, r, lj i nj mogu tolerisati najduže do pete godine.


Ako kod deteta primetite neka druga odstupanja u govoru kao što su mucanje ili brzopletost, treba što pre intervenisati. Ako je dete premalo za terapiju, logoped će vas posavetovati kako da se postavite i reagujete. Mnogi roditelji često upozoravaju dete: "Ne mucaj!", "Kako to govoriš!?", što je potpuno neispravno. Terapija mucanja vrlo je delikatna i potrebna je dobra i zdrava komunikacija između logopeda i roditelja. Već se u uzrastu od tri godine može potražiti pomoć logopeda koji će proceniti da li je dete spremno za terapiju ili je potrebno samo posavetovati roditelje.


Ako vaše dete do polaska u školu nema govornih poteškoća, ali vaspitačice u vrtiću primete da pogrešno drži olovku ili ne može da poveže skup glasova u reč i isto tako rastavi reč na glasove (npr. umesto T-A-T-A kaže TANJIR, umesto M-A-M-A kaže MASKA), potrebno je što pre reagovati i uključiti dete u terapiju. Jer iz takvih problema proizlaze poteškoće u čitanju i pisanju te disleksija i disgrafija. Tada se počinje sa radom na glasovno - slogovnoj terapiji kao predvežbama veštinama čitanja i pisanja. Dete počinje da primećuje početni i finalni glas u reči, nakon toga postaje svesno glasova unutar same reči i na kraju počinje da povezuje glasove u slogove pa i slogove u reči.


Vrlo je važno da se kod predškolca ispita orijentacija u prostoru, odnosi levo - desno u odnosu prema sebi i drugima, da se vidi ako postoji jezična slabost u govoru, tj. čuti dete kako se izražava i koliki mu je rečnik. Dete u tom uzrastu treba naučiti da je pisana reč znak za izgovorenu, da ima isto značenje i da treba razumeti pisanu poruku. Ako dete sa ovim poteškoćama krene u prvi razred, one s vremenom postaju sve vidljivije. Naime, u početku kada počinje usvajanje veštine čitanja najčešće nastaju smetnje zbog nedovoljno učvršćene veze slovo - glas, prisutne su poteškoće u glasovnoj analizi i sintezi i u nedovoljno razvijenoj vizuelno - motornoj percepciji.


Za početak samo savet, a možda i terapija

U slučaju da su potrebne govorne vežbe, blagovremenim otkrivanjem uzroka i uključivanjem deteta u terapiju mogu se ukloniti smetnje i sprečiti razvijanje detetove svesti o poremećaju i eventualne nezgode koje bi moglo doživeti u okolini, vrtiću ili školi. Pre početka terapije vrlo je važno otkriti zbog čega govor vašeg deteta odstupa od govora vršnjaka. Već se pri prvom susretu procenjuje njegov govor i zaključuje da li je u skladu sa uzrastom. Ako se primete odstupanja, proverava se koliko odstupaju od normale. Iz razgovora s roditeljem dobija se uvid o uslovima u kojima se govor razvijao ili se još razvija. Za što bolju terapijsku orijentaciju često su potrebna dodatna ispitivanja, kao što su ispitivanje sluha ORL pregledom, psihološko ispitivanje, neurološki pregled.


Ako vam se čini da ste u ovom članku prepoznali probleme koji muče vaše dete, obratite se stručnjaku logopedu. Možda mu govorna terapija još nije potrebna, ali barem ćete dobiti korisne savete kako ćete sami pomoći detetu da prebrodi taj problem.


Kada je vaše dete počelo da govori? Da li ste već bili kod logopeda? Podelite vaše iskustvo sa drugim mamama.


Izvor: Obiteljski časopis o zdravlju “Zdrav život”

Autor: mr. sc. Nataša Šunić, prof. logoped, Zagreb


VN:F [1.9.3_1094]
Ocena: 9.3/10 (glasova: 29)


35 komentara za “Kada kod logopeda”
 1. 25-5-2011
  16:02

    |  reply
  Visoko ocenjeno. Thumb up 5 Thumb down 0
  Autor:ninaK

  Komentar:

  Moj bratanac je u januaru napunio 3 god i vrlo slabo prica,odnosno tepa.Ima neki svoj jezik koji delimicno razumeju samo oni sto su svaki dan s njim.Interesantno je da se on ni malo ne ljuti kad ga neko ne razume vec ce po 10 puta pokusati da objasni to sto zeli bez nervoze.Ima starijeg brata (5god)koji je vec sa 1,5 god sve pricao pa me jos vise cudi kako uz njega malo bolje ne napreduje.Meni je neprijatno da im ja sugerisem posetu lekaru pa bi volela ako neko ima slicna iskustva ili je cuo slicnu pricu da ostavi neki komentar.Hvala i pozdrav.

 2. 25-5-2011
  21:19

    |  reply
  Nisko ocenjeno. Thumb up 0 Thumb down 4
  Autor:ruzica

  Komentar:

  Hidden due to low comment rating. Click here to see.

 3. 13-6-2011
  23:16

    |  reply
  Visoko ocenjeno. Thumb up 4 Thumb down 0
  Autor:biljana

  Komentar:

  moj sin puni jos mesec dana 4 godine.Poceo je da prica i to vrlo cisto i bez mane jos od 11 meseca,sa 12 je vek izgovarao cele recenice,megutim posle izvesnog vremena t.e od svoje 3godine,poceo je da muca ali ne cesto.Ja sam se obratila i pedijatru i logopedu,ali rekli su mi da ne brinem,jer je jos uvek mali.Problem je u tome sto on 3meseca prica jasno,a narednih 3 muca.Imam i vekeg sina (5god) koji je vrlo samouveren i ne da mu nista….hoke da je uvek prvi u svemu…kako da ja kao roditelj ovo shvatim,da se obratim logopedu ili sta vek???….hvala….

  • 9-10-2011
   03:50

     |  reply
   Thumb up 1 Thumb down 2
   Autor:Ivana

   Komentar:

   evo ja sad imam već 36 godina, a počela sam da mucam isto kad i vaš sin..i ja kad sam imala isto toliko godina koliko i vaš sin, rekli su mojoj majci da ne brine i da će se to iščistiti do polaska u školu što se naravno nije desilo…i godinama se to sve više i više pojačavalo i sad baš dosta mucam…kako rekoste, vaš sin ne muca mnogo…ako je tako, onda dobro..nemojte mu nikako skretati pažnju na to, to je najbitnije u celoj priči, ne tražite polako da priča niti da ponovi ono što je prethodno mucajući izgovorilo…budite opušteni sa njim…

 4. 25-6-2011
  22:58

    |  reply
  Nisko ocenjeno. Thumb up 0 Thumb down 3
  Autor:snežana

  Komentar:

  Hidden due to low comment rating. Click here to see.

 5. 9-7-2011
  13:25

    |  reply
  Visoko ocenjeno. Thumb up 17 Thumb down 0
  Autor:bahar

  Komentar:

  ja imam sina,skoro 3g ali ne prica jos uvijek…nijem nije,jer u ranoj dobi oko godinu dana govorio je MAMA,BABA,KOJI…za kola,a sada nece nista da prica,tvrdoglav je,i kada zeli da jede ili pije odvede me u kuhinju i zatvorenih ustiju trazi sta hoce…stimulirala sam ga na sve nacine ali nista….molim za savet,hvala

 6. 18-10-2011
  10:12

    |  reply
  Popularna rasprava. Šta vi mislite? Thumb up 5 Thumb down 5
  Autor:alisa

  Komentar:

  i ja imam sina sad ima 3,5 godine ne prica samo izgovara mama tata seka beba drugo sve nesto na znakove tako isto ko kod tebe bahar odvede me u kuhinju i sve iskupi da jede otvori frizider i trazi jogurt sve zna sve razumije ali nece da prica i kod doktora sam bila snjim i rekao je da je sve ok ja neznam sta dalje da radim ipak me malo muci dali ce progovoriti

  • 5-7-2012
   14:46

     |  reply
   Thumb up 3 Thumb down 0
   Autor:Rusmira

   Komentar:

   Izgleda da su dječaci lijeni na pričanju a i manje poslušni od djevojčica : ) S njima treba više strpljenja i puno razgovarati , igrati se s njima . mislim da će to doći sve na svoje jer ima djece koja nisu progovarala do 5 godine a sad doktori nauka (kao što je slučaj sa mojim rođakom ) Ipak za svaki slučaj posjtiti i doktore posebno ako i između 3- 4 godine nema vidnog napretka. ja ću bar tako učinit. Pozdrav svim zabrinutim mama a bilo bi dobro da se jave i one mame koje su imale ova iskustva a sad je sve o k.

 7. 18-10-2011
  16:08

    |  reply
  Visoko ocenjeno. Thumb up 4 Thumb down 0
  Autor:ljubica

  Komentar:

  Imam sina 3god.i3meseca,vrlo slabo prica,sve razume kad nesto hoce pokazuje prstom a nece da kaze.Izovara neke reci a ne sklapa recenice,vodila sam ga kod lekara doktor ga pregledao i rekao da je sve u redu,medjutim mene brine,ide u vrtic jedini je u grupi sto ne prica.Molim Vas kazite mi sta da radim dalje.

 8. 18-10-2011
  18:49

    |  reply
  Thumb up 0 Thumb down 0
  Autor:snjeza

  Komentar:

  svako dijete je drugacije,nema pravila moj sin sa 9 god jos ne izgovara kako treba(govori sve u muskom rodu i nema dovoljan fond rijeci)a mala komsinica od 2 godine prica kao velika,mislim da samo rad i posvecenost djetetu moze imati efekat.

 9. 18-10-2011
  20:54

    |  reply
  Visoko ocenjeno. Thumb up 6 Thumb down 0
  Autor:Dana

  Komentar:

  Moj sin ima 4 god. Sa godinu dana je posao u vrtic. Sasvim normalno napredovao sa svime, i razumevanje i kretanje samo govor ne. Sa 2 god. primetili smo svi u porodici da se njegov recnik uopste ne prosirava od osnovnog BABA, DEDI, TATA, MAMA i jos mozda 5-6 reci. Poceli su i vaspitaci da nas upozoravaju. U 2,5 god smo ga odveli kod logopeda u ZZPG u Beogradu, konsultovali se sa logopedom i drugim doktorima u zavodu, prosli 15todnevnu terapiju (vise za ucenje mame kako da radi sa detetom) i nastavili u nasem gradu redovan odlazak kod logopeda. Sada je decko poceo da sklapa recenice, doduse ne bas kao vrsnjaci, ali moze da razgovara sa okolinom, i polako sustize svoj uzrast ali samo sa veoma mnogo rada i vezbe. I da, ogranicili smo gledanje TVa i kom-pa, osamostalili se u kulturno-higijenskim navikama i veoma smo uporni u vezbanju.

 10. 19-10-2011
  06:51

    |  reply
  Thumb up 1 Thumb down 0
  Autor:biljana

  Komentar:

  Kerka mi ima 4 godini,pocna da muca okolu vtorata i tretata gidina.Vednas otidovme na logoped,prvo so anamnezata probavme da janajdeme pricinata a ponatamu prodolzivme so sovetuvanje za nas roditelite kako da se odnesuvame vo tie situacii(ne smeevme da i gi dopolnuvame zborovite,da ne ja gledame direktno vo oci dodeka probuva da kaze nesto,da ne oseti pritisok dodeka gleda deka ocekuvame da kaze pa uste potesko da stane izgovaranjeto na zborceto,da ne vikame:poleka,smiri se,pobavno,tuku ako epten zapne da go prekineme toa so nekoe nonsalantno prasanje…..Se gledame so logopedot ednas vo dva meseci,istovremeno i so psihologot,konkretna terapija nemase ,pievme samo Gamalon za mozoceto,eve veke 6 meseci sme dobri,pa ke vidime kako ke e ponatamu.

 11. 7-2-2012
  14:42

    |  reply
  Thumb up 0 Thumb down 0
  Autor:Andreja

  Komentar:

  Kcerka mi ima cetiri godine,pocela je da muca.To traje vec pet meseci…Ali uz neke kratke prekide.Dva meseca kako idemo kod logopeda.Kod kuce sa njom radim vezbe…I dalje je ista situacija.Sta mi predlazete za dalje???HVALA

  • 8-2-2012
   23:12

     |  reply
   Thumb up 0 Thumb down 0
   Autor: marina

   Komentar:

   Andreja, pitali smo i doktora za mišljenje i slažemo se svi da ovo jeste zaista problem koji treba da reši logoped! Samo uporno dok se problem ne iskristališe i tim pre će se rešiti. To je najsigurniji put.

 12. 14-2-2012
  21:39

    |  reply
  Thumb up 0 Thumb down 0
  Autor:biljana

  Komentar:

  LOGOPEDSKA dijagnostika i tretmani govorno-jezičkih poremećaja kao i priprema za školu. Diplomirani defektolog-logoped sa radnim iskustvom. Biljana , Tel: 0643506164

 13. 15-3-2012
  21:09

    |  reply
  Thumb up 1 Thumb down 1
  Autor:dada

  Komentar:

  Sin mi ima 3 godine i slabo prica odnosno ne sklapa recenice vec po koju rijec kaze. Ponavlja svaku rijec za mnom na slogove,tako mu lakse valjda.Bili smo kod logopeda sa 2,5 i rekla nam je da je jos rano da se krene sa terapijom i da je bitno sto razumije sve i da dodjemo sa 3.god. A krece nam za 10 dana u vrtic pa vidjecemo da li ce tako prije propricati al svejedno ici cemo i logopedu ponovo. A inace ja puno radim sa njim i pokusavam da mi prvo kaze sta hoce pa onda da dodjem kad me npr. vuce za rukav. Veoma me strah jer i suprug i ja dosta komuniciramo sa njim al baz uspjeha zasad. Ako ko ima savjet,bila bih zahvalna.Pozdrav

 14. 15-3-2012
  22:17

    |  reply
  Thumb up 0 Thumb down 0
  Autor:biljana r.

  Komentar:

  imam 3 djecaka. najstariji puni 6 godina u avgustu,srednji 4 u julu a najmladji 2 u novembru. imamo problem sa srednjim. vrlo slabo prica. ide u obdaniste. primjecujemo neki mali pomak u odnosu na ranije,pa ipak smo prilicno zabrinuti, jer je komunikacij sa nasim djetetom slaba. ne zeli da odgovori ni na najjednostavnija pitanja (koliko imas godina,kako se zoves,kako se zove tata, na nase insistiranje odgovori sa necu ,ili zapocne neku svoju pricu ili uputi neki zahtjev sto cesto djeluje kao da izbjegava temu tj. razgovor. svaki put kada dodje iz vrtica pitamo kako je bilo,ko je bio od drugara,jesi rucao,jesi nesto crtao,koju vaspitacicu najvise volis,ali uvijek ostajemo uskraceni za odgovor. obicno kada ga neko drugi,osim mame i tate,nesto upita,on ili ponovi pitanje ili sve ignorise. pored logopeda obracali smo se i psihologu koji ga je okarakterisao kao tipicno sendvic dijete,uputio nas na to da se sto vise paznje posveti njemu samostalno bez prisustva brace. htjeli bismo da cujemo i vas savijet!

 15. 8-5-2012
  14:41

    |  reply
  Thumb up 1 Thumb down 0
  Autor:zoka

  Komentar:

  moj sin ima 3gi 2 meseca.Nije da bas nista ne prica ali u odnosu na drugu decu u komsiluku,dosta zaostaje.inace je prevremeno rodjen.prohodao je sa 18 meseci. bili smo kod logopeda i dobili vezbice tj. pesmice koje smo naucili. on zna da kaze mama, daj mi casu vode,gladan sam,idemo da bacamo kamencice,otvori vrata,pusti pepu prase i sl.ali kada hoce da mi nesto objasni onda krene sa mama,nini mini isve tako. sve razume i sve uradi sto mu se kaze. kada nesto trazi zna da zamoli mama,molim te daj mi..,kada mu dam nesto kaze hvala mama,ako me slucajno udari ili uradi nesto a ja viknem kaze izvini mama .ako baka spava on je budi sa budi se baba. tako da zaista neznam u cemu je problem.ako recituje npr.eci ,pec pec mi mu tapsemo a on se pokloni i kaze hvala,hvala svima ,sto je verovatno pokupio iz crtaca.neznam da li ima veze to sto je prevremeno rodjen ili ne ali me brine.primetila sam da su se ovde javile uglavnom majke decaka,mozda i to ima neke veze…

 16. 5-7-2012
  14:36

    |  reply
  Thumb up 1 Thumb down 1
  Autor:Rusmira

  Komentar:

  Dobro ste primjetili da su uglavnom dječaci ti koji kasnije progovaraju. I ja imam sina od 3 godine koji komunicira samo brbljanjem, gestikulacijom ili nas vodi za ruku do onog što želi. Pokušavam ga stimulisati u govoru, slušam savjete ali napredak je prespor. Kad hoče može reći skoro svaku riječ ali rijetko hoče sarađivati, ponoviti nešto pa čak neće ni poslušati da nešto donese što me posebno brine ( da li me ne razumije ili je jednostavno tvrdoglav ) Lijepo se igra sa igračkama, umiljat je ali i ljut ponekad. Ovih dana radimo na odvikavanju od pelena odmah skinuli i noćnu ali problem je to što ne govori pa kad ja ne vidim po njegovim gestima da treba tutu bude kasno. Kažu genetika je u pitanju al ću ja ipak da ga uskoro vodim psihologu i logopedu. I stariji sin ( 5,5 ) je u tom uzrastu malo govorio ali je bio puno razumniji i poslušniji pa sam znala da je sve ok. sa malim moram nešto poduzeti ako uskori ne progovori više jer se već brinem.

  • 4-2-2014
   16:46

     |  reply
   Thumb up 0 Thumb down 0
   Autor:anica

   Komentar:

   Moj unuk ima još dva meseca tri godine,ali ništa ne priča osim,mama,tata,deda. Mama ga je vodila kod logopeda,ali nemam puno informacija o tome šta je dr.preporučio.Mali sve razume i pokazuje kada ga pitate ali neće da govori.Šta treba poduzeti

 17. 14-9-2012
  11:58

    |  reply
  Thumb up 0 Thumb down 0
  Autor:marija

  Komentar:

  moj sinu u januaru puni 3 godine do pre nedelju dana pricao ke normalno i kedno jutro je samo poceo da muca. U pocetku je to bilo zamuckivanje a sada je vec preraslo u mucanj. Nekada se toliko iznervira da pocne sam sebe da grize. Pre tri meseca dobio je seku pa sad neznamo da li je to uzrok mucanja. Molim vas za savet

 18. 25-10-2012
  14:14

    |  reply
  Thumb up 0 Thumb down 0
  Autor:Bezimena

  Komentar:

  Moja cerka ima 3 godine, u poredjenju sa drugim vrsnjacima slabo prica, ponavlja, slabo samoinicijativno prica, sve razume, ali rekla bih da je jednostavno lenja…na prosta pitanja: “kako se zoves, koliko imas godina, kako se zovu mama i tata”, odgovara sa “necu”…Vodili smo je kod psihologa, ona ne vidi nikakav problem, jer je po njoj najvaznije da dete cuje i da se prati njeno ponasanje, zapravo sa psihologom je vise komunicirala nego sa nama….Poslusna je, ali me brine njena prica…Rekao mi je psiholog da se javimo opet sa 4 godine, na pregled, da joj ne treba logopet niti ikakve vezbe…Ne znam sta da raim, ocajna sam, posvecujem joj dosta vremena, ali ona jednostavno nece da komunicira i odgovara na jednostavna pitanja….Koristi 2 reci u recenici….Vrlo je komunikativna, a ne znam da li ima veze, jer zivimo u dvojezicnom podrucju i koristi oba jezika, jer gleda tv na oba jezika???????Pomagajte!!!!

 19. 16-1-2013
  11:52

    |  reply
  Thumb up 2 Thumb down 0
  Autor:Milica mama

  Komentar:

  Imam sina koji za 15 dana puni 3 godine, jos uvek ne prica. odnosno prica :mama,tata,baba,deda, “vava”(voda), njama (kad je gladan), nana (kad mu se spava).
  Sve ostalo pokazuje prsticem, ili place i nervira se ako ne mozemo da pogodimo sta sta hoce. Seka je progovorila sa 18 meseci ine zatvara usta…. u sali kazem da ona prica za oboje i da on posto mu se sve ugadja nema potrebu da prica, ali sam zabrinuta. Koliko sam cula ne pricanje se tolerise do 4 pune godine….
  Ja i suprug smo takodje kasno progovorili (ja sa 2,5 godine, a suprug sa pune 3) mozda ima veze sa genetikom…… ko bi znao…. cekam da napuni 3 godine i da mozda progovori, ako ne vodim ga kod logopeda….

 20. 1-2-2013
  14:25

    |  reply
  Visoko ocenjeno. Thumb up 7 Thumb down 2
  Autor:Ivana logoped

  Komentar:

  Draga roditelji koji imate sličan problem!
  Ja sam logoped koji se upravo bavi problemom “ČEKANJA”!Svakodnevno se u svojoj praksi susrećem sa roditeljima koji su savetovani od strane “stručnjaka” da sačekaju,ali moj savet je svim mamama bez obzira na govorno-jezičke probleme vašeg deteta javite se logopedu da se dete adekvatno prceni, testira i vi kao roditelji uputite šta možete da uradite,na koji način da pomognete,ubrzate, i na koji način da komunicirate sa vašim detetom kako bi došlo do razvoja govora.Važno je znati,da dete i kada progovori treba da nadoknadi nazovimo”propušteno” i stigne uz adekvatnu stimulaciju vršnjačku grupu!Puno pozdrava svim mamama i tatama borite se za svoju decu, jer su ona naše najveće blago! mama i Def.logoped Ivana Bosiljčić Stevanović

  • 19-2-2014
   20:25

     |  reply
   Thumb up 0 Thumb down 0
   Autor:ZANA

   Komentar:

   zamolila bih vas da mi se javite u inbox ako je to ikako moguce moj fb profil je Zana Stefan Truban hvala

 21. 19-4-2013
  09:20

    |  reply
  Thumb up 2 Thumb down 0
  Autor:Silvana

  Komentar:

  Dečak ima 3.5g, veliki fond riječi (imenuje sve predmete, zivotinje sto je do sada vidio) spaja tek po neku prostu rečenicu i to ju doslovno ponovi onako kako je čuo od mene, dosta je gladao tv, do unazad par mes. i mnogo ponavlja sta je cuo u tim crtićima, na pitanje kako se zove samo odgovri ponekad i to onome koga ne poznaje nema ne zeli.. Prepoznaje i broji brojeve do 1000 i unatrag, poznaje azbuku, abecedu, alfabet, pise sve rijeci ali na tastaturi lap topa, zna gde se koje slovo nalazi, čita reci do nekih 4, 5 slova.. i zeli da uci citati, pisati, crtati, brojati, ali kada treba da pricamo trudi se da sve sto mu treba kaze kroz samo jednu rec?? Ps. zna mnogo pesmica da peva… treba li mnogo da se brinem ili jednostavno je takav?! kao beba bio je hiperaktivan sada je dosta povucen i plasljiv. rodjen je 16 dana ranije i imao 2 kefalhematoma na glavi inace trudnoća je bila školska! hvala.

 22. 23-5-2013
  13:46

    |  reply
  Thumb up 1 Thumb down 0
  Autor:BLA

  Komentar:

  I ja, kao i logoped Ivana Bosiljčić Stevanović (dva komentara iznad) smatram da ne treba čekati i da se treba što pre obratiti logopedu ukoliko primetite da dete ima bilo kakav problem u govoru. Što se pre počne sa vežbama i ispravljanjem govora to će biti lakše i efikasnije, ali je činjenica da bez rada kod kuće i svakodnevnog upornog vežbanja ne možete očekivati napredak. Logoped je tu da jedanput nedeljno pola sata odradi sa detetom neke vežbice, proceni koliko je dete napredovalo i zada vežbice, reči, rečenice, pesmice koje moraju da se vežbaju kod kuće svakodnevno. Jeste naporno, jednolično i dosadno, ali je to jedini način da se ispravi govor.

  Moj sin je progovorio sa godnu i po dana, ali nije umeo da izgovori 15 glasova – zato je sa ovih drugih 15 pričao apsolutno sve, sklapao rečenice, pevao pesmice, pričao priče, samo što ga niko sem mene nije razumeo. Pošto se situacija nije promenila ni do trećeg rođendana obratili smo se logopedu i sa tri i po godine smo krenuli redovno, jedanput nedeljno, a kod kuće smo vežbali svaki dan. Za nešto malo više od godinu dana smo savladali sve glasove i do petog rođendana je pričao skorz čisto!!! Znači samo uporno i istrajno, uz puuunooo vežbe i strpljenja, ali ne čekajte da se problem reši sam od sebe…

 23. 9-11-2013
  23:08

    |  reply
  Thumb up 0 Thumb down 0
  Autor:sincic

  Komentar:

  imam sina pre mesec dana je napunio sest godina ali jos uvek prica bebacki sve razlikuje dosta stvari zna za svoj uzrast ali kad prica mi ga razumemo ali drugi jedva dok prica imam utisak da neotvara dosta usta kad ga ispravljam kao da mu je tesko tiho prica neznam da opisem kako da mu pomognem da li utice na njegov razgovor to sto se muz i ja cesto svadjamo sta da radim kako da mu pomognem

 24. 5-2-2014
  20:38

    |  reply
  Thumb up 0 Thumb down 0
  Autor:Micuska

  Komentar:

  Vezbanje sa detetom usta i jezika su za moju decu uzivancija!
  Sednemo ispred ogledala i po savetu logopeda: vrh jezika- gore, dole, oblizivanje, “palacinka” …….i ostale vezbe.
  Iako samo sin ima problem sa govorom-4god. cerke aktivno ucestvuju u vezbi -2 i 6godina!
  Mrzi ga da otvara usta i podigne glavu,ali trudi se i uspeh se polako primecuje!

 25. 27-2-2014
  19:24

    |  reply
  Thumb up 0 Thumb down 0
  Autor:tijana

  Komentar:

  Moja cerka za nekoliko dana puni 2 godine.U vrtic je krenula sa godinu I po.Ona uopstenije zainteresovanaza pricanje I ima jako mali fond reci.Primetila sam da dosta toga razume, npr.Idemo na kupanje, ili hajde da jedemo, ali skoro nista ne govori.Ustvari, ona ne zatvara usta, ali to je neki totalno nerazumljiv govor,koji uopstenema smisla, a ona je u stanju da po pola sata vodi monolog na tom svom cudnom jeziku.U poslednje vreme je pocela da, kada neko kuca na vrata vice”ko je”, ali to je sve.Mozda je problem sto joj ponekad pustam baby tv, pa je zbunjuje to sto pricaju na engleskom.Volela bih samo da mi neko kaze da li treba da brinem i vodim je kod logopeda ili treba jos da sacekam.Nisam spomenula da ja njoj stalno pricam, pokazujem sta je sta, objasnjavam, ali ona deluje nezainteresovano.Koliko sam primetila, cuje dobro, tako da mislim da nije to problem.Unapred hvala.Pozdrav

 26. 25-9-2014
  15:59

    |  reply
  Thumb up 0 Thumb down 0
  Autor:snjezana

  Komentar:

  Pozdrav imam decaka tacno 4 god je napunio on sve prica i razume sve i mi ga u kuci svi razumijemo ali svaka skoro mu je rec po njegovom kada krenem da vezbam s anjim kad izgovara na slogove izgovori tacno ali kada treba sam da izgovori rec nemoze nikako opet je izgovori po svome nap:Zove se David kada mu govorim na slogove DA VI D uspije da kaze ali kada on sam izgovara onda ponovo izgovori sam Daijd ako mozete da mi bar nesto napisete sta da radim bila bih vam mnoho zahvalna ja ko sam zabrinuta zbog te njegove price neznam sta da radim veliki pozdravvv.

 27. 26-9-2014
  15:47

    |  reply
  Thumb up 0 Thumb down 1
  Autor:vanja

  Komentar:

  Imam sina od 3 god. Sve razumije ali prica nekim svojim jezikom, fond reci mu je jako mali. Primetila sam takodje da mu se tesko moze skrenuti paznja na nesto, on je u svom nekom svetu igra se I kada ga zovemo uopste ne obraca paznju na nas, samo nas pogleda I nastavlja da se igra. Jako je bistar sve razumije, ali uopste nece da govori niti nas slusa kada mu mi nesto govorimo. Jako se brinem, pomisljam da nije neka vrsta autizma!

  • 16-12-2014
   15:42

     |  reply
   Thumb up 0 Thumb down 0
   Autor:Mima

   Komentar:

   Ovo je takođe slučaj i sa mojim sinom, koji ima 3 pune godine i 2 mjeseca. Voljela bih kada bi neko naveo svoje pozitivno (nadam se) iskustvo. Dodala bih da ne sumnjam na autizam. Moj sin reaguje selektivno – kada ga pozovem da dođe da obujemo cipele, onda zna da ćemo da idemo van (a obožava da je vani), tako da dolazi odmah, ma šta radio. Dakle, kada je nešto po njegovoj volji – eto ga. Ali kada nije – jednako kao i kod Vas, uopšte ne reaguje…

 28. 30-1-2015
  22:13

    |  reply
  Thumb up 0 Thumb down 0
  Autor:olivera kraljevic

  Komentar:

  Majka sam dvoje dece koja imaju probleme sa govorom.Decak ima 8 i izgovara reci kako bi zadovoljio svoje potrebe(voda,sok,upali,otvori…) a devojcica ima 6g i ne prica nista.Od trece g posecujemo institute,log,def,psih.Preuzela sam od pre par meseci problem u svoje ruke i nadam se da cu se uskoro javiti sa lepim vestima.Sa sinom idem u skolu i ja sam mu asistent.Devojcica krece u septembru i neznam sta cu ako mi drzava ne dodeli asistenta za nju.Borba je velika ali ce ljubav pobediti.Mislim da upornost i volja mogu da se izbore sa mojim problemom.Mogla bih da vam roman ispisem sta smo sve prosli i gde ali to je iza nas.Javicu se uskoro sa lepim vestima.

 29. 27-7-2015
  15:35

    |  reply
  Thumb up 0 Thumb down 0
  Autor:marija

  Komentar:

  zdravo vanja i mima.moj sin u oktobru puni 3 godine ali ne govori.slucaj je kao vas,bar kao sto ste napisali.kad ga pozovem, ponekad se osvrne ponekad ne.kad mu kazem hajde da obucemo cipelice idemo papa,podaje mi nogu.kad ga pozovem da dodje kod mene nekad dolazi nekad ne.naloge ne izvrsava.takodje reaguje selektivno.kao sto je mima rekla.bili smo kod logopeda,on nas je uputio kod decjeg psihijatra,a on je prepisao Gamalon tablete i kidz omega sirup.evo prolazi vec 2 mesec sa ove tablete ali govor opet nema.govori nesto po njegovo i kaze samo mama.neznam sta da radim vise.gledamo slikovnice,pokazujem mu sta ima na slike,govorim mu V O D A na primer kad me odvede do cesme,ali nisto….ako imate savet pisite

Ostavite komentar
PRIJAVITE SE ZA NEWSLETTER

Budite u toku sa najnovijim temama i promocijama