// Content Insight
  1. Da li smo baš uvek spremni za dijetu?

    Kada imamo ozbiljan višak kilograma, jasno je da treba da uvedemo bitne promene u svoj režim ishrane, ali i svakodnevni život. A čim postoji potreba za promenom, počinju da se javljaju i otpori prema istoj.