// Content Insight
  1. 9 navika koje DOKAZANO podržavaju anksioznost

    Istraživanja pokazuju da pojavi i/ili intenziviranju nekih od simptoma povišene anksioznosti mogu da doprinesu i određene životne navike. Stoga, ako uočimo koja su to ponašanja koja mogu biti okidač za aktiviranje simptoma anksioznosti, na...